خانه / Uncategorized / دولت ناروی شروع به دیپورت پناهجویان افغان میکند

دولت ناروی شروع به دیپورت پناهجویان افغان میکند

۱۳۰ پناهجوی مجرد که در پاییز به سن قانونی رسیده اند با تصمیم سازمان UDI باید ناروی را ترک کنند.

مصطفی یکی از همین پناهجویان است! او شب قبل از اینکه ۱۸ ساله شود توسط پلیس ناروی بازداشت شد.

خبرگزاری VG با مصطفی در اتاق ملاقات واقع در ساختمان پلیس مهاجرت دیدار کرد. اردوگاه نظامی سابق Trandum توسط سیم خاردار احاطه شده است و برای پناهجویانی که نمی توانند در این کشور اقامت کنند، به یک نوع زندان تبدیل شده است.

در Trandum، اکنون پنج نفر وجود دارند که به عنوان پناهجوی نوجوان و تنها به ناروی آمده اند، اما حالا به سن 18 سالگی رسیده و باید ناروی را ترک نمایند.

مصطفی روز شنبه، 7 اکتبر، تولد ۱۸ سالگی خود را باید جشن میگرفت٬ اما با تصمیم  UDI  و شب قبل از آن توسط پلیس دستگیر شد.

مصطفی- چرا دیگر کشورها این کار را انجام نمی دهند؟ چرا ناروی بیشتر از دیگر کشورها پناهجویان را به افغانستان می فرستد؟ اگر برنامه  ناروی این بود که من باید به افغانستان بروم – چرا آنها دو سال منتظر بودند؟ سازمان مهاجرت ناروی می توانست در سال 2015 و روزی که من وارد ناروی شدم، به من میگفت که من نمیتوانم در ناروی اقامت دائم داشته باشم.

مصطفی این جملات را به VG می گوید!

مصطفی در ماه اکتبر سال ۲۰۱۵ به ناروی آمد. در ماه فبروری سال ۲۰۱۷ اولین پاسخ را از اداره مهاجرت دریافت کرد مبنی بر اینکه او اقامت موقت ناروی را تا تکمیل ۱۸ سال خود دریافت کرده است و باید پس از تکمیل ۱۸ سال ناروی را به مقصد افغانستان ترک کند.

من در ناروی هیچ خطا و جرمی مرتکب نشده ام ولی حالا همانند یک جنایتکار مرا بازداشت کرده و در این زندان نگهداری میکنند.


سازمان مهاجرت ناروی UDI فقط دو ولایت از 34 ولایت افغانستان را بعنوان ناامن محاسبه می کند: هلمند و ننگرهار

این در حالی است که اکثر سازمانهای بین المللی بجز دو ولایت بامیان و پنجشیر دیگر ولایات افغانستان را ناامن میدانند‍!

ترجمه و تنظیم : هانورگه

vg.no

Check Also

شکایت پناهجوی ایرانی « لیلا بیات » از سازمان نروژی UNE رد شد

لیلا بیات، که بعد از پاسخ منفی و ترک خاک به درخواست پناهندگی اش از …

Leave a Reply

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: