خانه / ناروی - نروژ / اخبار / محدودیت های جدید در قوانین مهاجرت ناروی

محدودیت های جدید در قوانین مهاجرت ناروی

 آیا در فکر درخواست پناهندگی در ناروی هستید؟ لطفً معلومات ذیل را با دقت بخوانید

پارلمان ناروی به منظور اطمینان از وجود یک پالیسی پایدار پناهندگی و تقویت نظارت و کنترول سرحدی یک تعداد تعدیلات در قوانین مربوطه به میان آورده است. مهمترین نکات تعدیلات به میان آمده توسط پارلمان ناروی قرار ذیل است:

در حال حاضر این امکان وجود دارد که در وضعیت بحرانی ناشی از ورود سیل آسای پناهجویان در سرحد، از ورود آن ها در سرحدات ناروی با کشورهای شمال اروپا ممانعت صورت بگیرد.

پناهجویان که از روسیه و یا دیگر کشورهای شمال اروپا به ناروی می رسند، اگر از جمله کسانی باشند که امکان دارد بررسی انفرادی درخواستی هایشان رد گردد، دیگر مستحق ورود به ناروی بدون ویزا در جریان وضعیت بحرانی ناشی از ورود سیل آسای پناهجویان نخواهند بود.

قید “نامعقول نبودن” هدایت دادن تبعه خارجی به پناه جستن در جای دیگر از کشور متبوع اش بعد از این قابل اجرا نیست. اتباع خارجی از حق حمایت بین المللی مستفید شده نمی توانند در صورتیکه امکان دریافت حمایت در جای دیگری از کشور متبوع شان به جز از جای که از آن متواری شده اند، وجود داشته باشد (مهاجرت داخلی). با این هم، براساس مواد فعلی قانون مهاجرت، اتباع خارجی تنها در صورتی به مهاجرت داخلی هدایت داده می شوند که چنین هدایت “نامعقول” نباشد.

مهلت استیناف طلبی به تعقیب رد درخواست پناهندگی برای پناهجویان که واجد شرایط لازم برای دریافت پناهندگی و یا سایر حمایت ها برای جلوگیری از بازگشت شان شناخته نمی شوند، از سه هفته به یک هفته کاهش پیدا خواهد کرد.

تصمیم بر رد بررسی انفرادی درخواست پناهندگی (برای مثال در مواردی که تشخیص گردد برای پناهجو در کشور دیگری پناهندگی یا سایر حمایت ها تضمین شده است) در صورت وجود زمینه لازم برای اخذ چنین تصمیم، بدون معطلی اجرا خواهد شد.

فعلا این امکان به وجود آمده است که اتباع خارجی که بررسی انفرادی درخواست پناهندگی شان رد گردیده و همچنین درخواست شان نشان دهنده سوءاستفاده از سیستم پناهندگی بوده، به اجبار اخراج گردند.

تعدیلات وارده دربردارنده صلاحیت بیشتر در گردآوری و ثبت معلومات بایومتریک شخصی از طریق تصویر چهره و نشان انگشت در قضایای پناهندگی می باشد. هدف افزایش این صلاحیت ها بالابردن بررسی معلومات هویتی اتباع خارجی است.

شروط جدید این امکان را فراهم می سازد تا بعضی درخواست ها برای الحاق فامیلی در مواردی که کفیل فامیل از حمایت فرعی در ناروی برخوردار شده باشد، رد گردد. ممکن است اقامت برای اعضای فامیل، درصورتیکه فامیل متذکره قادر به زندگی در یک کشور سومی که تعلقاتش به آن بیشتر از تعلقات به ناروی است باشد، رد گردد. در مواردیکه کفیل اقامت دایم در ناروی به دست آورده باشد، این ماده قابل اجرا نیست.

حداقل سن 24 سالگی برای هردو طرف به عنوان شرط در قضایای تشکیل فامیل به معرفی گرفته خواهد شد. هدف از تعیین این شرط مبارزه با ازدواج اجباری است. استثنا از این قانون در مواردی که رضایت در ازدواج یا همخانه شدن واضح باشد، در نظر گرفته می شود.

معیارهای جدید برای اطمینان از روند ادغام برای اقامت دایم در ناروی در حال معرفی شدن است. یکی از شروط این است که تبعه خارجی باید قادر به تمویل خود در جریان دوازده ماه اخیر بوده باشد. همچنان، درخواست کنندگان که مکلف به فراگیری زبان ناروژی و مطالعات اجتماعی هستند باید به سطح حداقل به زبان ناروژی بلدیت داشته و قادر به سپری کردن امتحان مطالعات اجتماعی به زبانی که به آن بلدیت دارند، باشند.

مکلفیت اشتراک در کورس زبان ناروژی و مطالعات اجتماعی وسعت یافته و شامل اتباع خارجی سن 55 تا 67 ساله نیز می شود به این معنا که افراد این گروپ سنی نیز باید بعد از تکمیل کورس، امتحان مربوطه را سپری نمایند.

مقامات امور مهاجرت صلاحیت دارند درخواست اقامت دایم را در صورت موجودیت تضاد با ملاحظات جدی قوانین مهاجرت رد کنند. برای مثال، اگر تبعه خارجی مورد نظر از زمان ورود به ناروی عمدا مانع تلاش های صورت گرفته برای روشن شدن هویت اش شده باشد.

در مورد اتباع خارجی که به تعقیب یک جنگ عام حمایت گروهی حاصل کرده باشند چنین تصمیم اتخاذ گردیده است که آن ها واجد شرایط اقامت دایم نیستند مگر اینکه برای مدت 6 سال در ناروی زندگی کرده باشند. پیش از این، آن ها می توانستند بعد از 4 سال اقامت دایم به دست آورند.

Government.no

Check Also

اعتراضات در ناروی

هموطنان مقیم کشور ناروی! مناطق مرکزی افغانستان که از امن ترین نقاط افغانستان و از حامیان …

Leave a Reply

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: