خانه / ناروی - نروژ / اخبار / زن مسلمان بدلیل داشتن حجاب از سالن مو بیرون انداخته شد!

زن مسلمان بدلیل داشتن حجاب از سالن مو بیرون انداخته شد!

زن مسلمان بدلیل داشتن حجاب از سالن مو ( آرایشگاه مو) در کشور ناروی بیرون انداخته شد!

ملکه بیان ( Malika Bayan ) یک زن مسلمان با تابعیت نروژی میباشد. او وارد یک سالن زیبایی در یکی از شهرهای جنوبی نروژ میشود و از مسئول سالن هزینه رنگ کردن مو را میپرسد ولی با پاسخ توهین آمیز صاحب سالن روبرو میشود!
ملکه بیان: من از او هزینه رنگ کردن مو را پرسیدم ولی او به من اشاره کرد که از سالن بیرون بروم و گفت که حاضر نیست با کسی مثل من حرف بزند ( منظورفرد محجبه میباشد)

ملکه در صحبت با خبرگزاری تلویزیون ۲ ناروی گفت: « این رفتار بسیار توهین آمیز بود. رفتار این زن مسئول سالن بسیار نگران کننده و آزار دهنده است آن هم در کشوری آزاد . ناروی کشور من است. او گفته که اسلام دینی است که در آن به زنان ظلم میشود٬ اما کسی که به من ظلم کرده همان زن صاحب سالن مو است!»

سازمان ضد راسیستی ناروی با ملکه تماس گرفته و از او میخواهد که به پلیس مراجعه کرده و از صاحب سالن شکایت کند!

ملکه هم همین کار را کرده و میگوید: من تابعیت ناروی را دارم و اگر من نتوانم ناروی را خانه خود احساس کنم٬ پس کجا را میتوانم خانه خود بدانم؟

خبرگزاری ( TV2 ) با صاحب سالنی که با ملکه چنین رفتاری داشته صحبت کرده و از او توضیح خواسته است!

مارته هودنه ( Merete Hodne ) پاسخ داده: به دلیل اینکه با اسلام مخالف بوده و اعتقاد دارد که پوشش مویی ( حجاب) که ملکه بیان داشته نشاندهنده ظلم به زنان است. ملکه بیان را بیرون کرده است!

« من مردمی را که نشانه های یک ایدئولوژی توتالیتر ( خودکامه) را داشته باشند٬ نمیخواهم» منظور حجاب اسلامی و اسلام است!

این خانم صاحب سالن بدلیل رفتار تبعیض آمیز خود با جریمه نقدی روبرو شده است و این موضوع باعث بوجود آمدن بحثهای بسیاری در ناروی گردیده و قرار است که به زودی دادگاه در مورد این پرونده تصمیم بگیرد!

Check Also

اعتراضات در ناروی

هموطنان مقیم کشور ناروی! مناطق مرکزی افغانستان که از امن ترین نقاط افغانستان و از حامیان …

Leave a Reply

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: