خانه / ناروی - نروژ / اطلاعات پناهندگی / معلومات برای پناهجویان در ناروی/ نروژ

معلومات برای پناهجویان در ناروی/ نروژ

این جزوه  توسط سازمان نارویژی برای پناهجویان (NOAS) تر تیب شد است. 
 NOAS یک سازمان غیر دولتی مدافع حقوق بشر است که برای پناهجویان در ناروی خدمات حقوقی و اطلاعاتی عرضه میکند.

این جزوه حاوی مطالب مهم بشما منحیث پناهجو که در ناروی خواستار پناهندگی هستید، میباشد.

شما راجع به مطالب ذیل معلومات بدست می آورید:


• چه کسی حق پناهنده گی را دارد؟
• به چه کسی پناهندگی اجتماعی داده میشود؟
• کدام کشور درخواست پناهنده گی تانرا بررسی خواهد کرد؟
• کدام مرجع در ناروی درخواست پناهندگی تانرا بررسی خواهد کرد؟
• زمانیکه درخواست پناهنده گی میدهید، چه مراحلی را می گذرانید؟
• مشوره های مفید برای مصاحبه پناهنده گی
• حقوق و و جایب تان منحیث یک پناهجو
• مسئولیت راز داری

1. چه کسی حق پناهنده گی را دارد؟
در صورتیکه در بازگشت بوطن زندگی تان در معرض خطر مرگ، شکنجه و یا انواع دیگر تعرضات جدی قرار گیرد، در آنصورت حق حمایت یعنی پناهندگی را دارید. اما در صورتی که مقامات کشور تان از شما حمایت کرده بتواند، ویا مناطق امنی در کشور تان وجود داشته باشد، در آنصورت حق پناهنده گی در ناروی را ندارید.
اینکه چه کسی حق پناهنده گی را دارد، از طرف قرار داد های بین المللی که ناروی نیز به آن متعهد است، تعیین میشود.


2. به چه کسی پناهنده گی اجتماعی داده میشود؟


در صورتی که شما حق پناهنده گی سیاسی را نداشته باشید، مقامات ناروی با آنهم می بیند که آیا شما در موقعیتی قرار دارید تا بشما بر اساس ملحوظات جدی بشری و یا ارتباط تان با ناروی، اجازه اقامت بدهد. این نوع پناهنده گی بنام پناهندگی بر اساس ملحوظات بشری یا انسانی یاد میشود.
برای بدست آوردن یک چنین اجازه اقامت باید پاسپورت داشته باشید. در صورتیکه پاسپورت خود را به مقامات تحویل نداده باشید، خطر آن موجود است که درخواست تان رد شود و یا اینکه یک اقامت محدود برای تان داده شود. که در آنصورت نه حق اجازه اقامت دایمی را دارید و نه میتوانید فامیل خود را بخواهید.

3. کدام کشور درخواست پناهنده گی تانرا بررسی خواهد کرد؟  

درخواست تمام کسا نی که در ناروی پناهنده گی میدهند در ناروی بررسی نمیشود. همکاری دوبلین یک همکاری است بین کشورهای اروپایی که مستلزم آنست که درخواست پناهند گی یک پناهجو صرف در یکی ازین کشور ها بررسی میشود.


درخواست تان میتواند در یک کشور دیگر عضو دوبلین بررسی شود، در صورتیکه:
• در آنکشور اثر انگشت داشته باشید
• درخواست پناهندگی داده باشید
• ویزه یا اجازه اقامت داشته باشید
• فامیل نزدیک داشته باشید


بصورت نورمال از دو تا شش ماه را در بر میگیرد تا اینکه مقامات ناروی تحقیق نماید و تصمیم بگیرد که شما را به یک کشور دیگر بفرستد.
بروشیر مخصوص در مورد همکاری دوبلین را بدست NOAS برای بدست آوردن معلومات مزید میتوانید از بیاورید.

برای دریافت و مطالعه این جزوه بصورت کامل بر لینک پایین کلیک نمایید!

 این جزه بصورت یک فایل پی دی اف میباشد!

 برای دانلود این جزوه اینجا را کلیک کنید

Check Also

اعتراضات در ناروی

هموطنان مقیم کشور ناروی! مناطق مرکزی افغانستان که از امن ترین نقاط افغانستان و از حامیان …

Leave a Reply

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: