خانه / ناروی - نروژ / اخبار / شرایط جدید برای دریافت تابعیت ناروی

شرایط جدید برای دریافت تابعیت ناروی

شرایط جدید برای کسانی که برای تابعیت نروژی اقدام میکنند
از 1 جنوری سال 2017، تمامی متقاضیان دریافت تابعیت نروژی بین 18 و 67 سال ٬ میبایستی یک امتحان زبان نروژی به صورت شفاهی٬ حداقل در سطح A2  و همچنین آزمون  مطالعات اجتماعی ( samfunnskunnskap)  به زبان نروژی را گذرانده باشند!

شرایط و مقررات جدید توسط پارلمان ناروی تصویب شده و لازم الاجرا میباشد.

این قانون شامل تمامی کسانی میشود که تقاضای دریافت تابعیت خود را بعد از تاریخ ۱ جنوری سال ۲۰۱۷ به پلیس تحویل دهند. حتی اگر این درخواست قبل از تاریخ ذکر شده تکمیل شده باشد هم شامل این قانون میشود!

این افراد میبایستی در امتحان زبان حداقل در سطح A2 قبول شده باشند. همچنین میبایستی مدرک دوره آموزش مطالعات اجتماع و یا امتحان ملی «statsborgerprøven» را کسب کرده باشند.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این امتحانات و دره های آموزشی به وب سایت VOX مراجعه نمایید!

Ønsker du å ta disse prøvene nå?

Hvis du ikke har tatt disse prøvene før, må du ta dem nå.  Prøvene arrangeres bare to ganger i året.

Du finner informasjon om norskprøvene på VOX sine nettsider (eksternt nettsted).

Du finner informasjon om samfunnskunnskapsprøve på VOX sine nettsider (eksternt nettsted).

«Statsborgerprøven» er en ny prøve. VOX vil legge ut (informasjon på sine nettsider (eksternt nettsted) når det er mulig å melde seg opp til denne prøven

Hvis du har spørsmål om prøvene, må du ta kontakt med VOX. 

Check Also

اعتراضات در ناروی

هموطنان مقیم کشور ناروی! مناطق مرکزی افغانستان که از امن ترین نقاط افغانستان و از حامیان …

Leave a Reply

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: