خانه / دانمارک / اخبار دانمارک / اطفال رها شده افغان در دانمارک

اطفال رها شده افغان در دانمارک

دو طفل ۱ ساله و ۲ ساله افغان در یکی از خیابانهای شهر Århus دانمارک رها شده یافت شدند.
چند جوان رهگذر ساعت 18:30 شنبه شب این اطفال را بدون والدین در کنار خیابان یافتند٬ یک پسر بچه حدود ۲ ساله و یک طفل یکساله در داخل کالسکه اطفال.
یکی از شاهدان می گوید: حضور ۲ طفل کوچک بدون والدین در آن زمان برایم تعجب آور بود. مدتی طولانی صبر کردم و منتظر بودم که والدین آنها از داخل کدام دکان و یا رستورانی بیرون بیایند ولی حدود نیم ساعت هیچ خبری نشد. پسر بچه بسیار مراقب طفل کوچک داخل کالسکه بود و از کنار او تکان نمی خورد. بسیار نگران اطرافش را نگاه می‌کرد. این رهگذر به همراه دوستش تلاش کردند تا با این اطفال صحبت کنند ولی مشخص بود که این طفل ۲ ساله زبان آنها را نمی فهمد.
آنها از دکانها و کاسبهای اطراف سراغ والدین اطفال را گرفتند ولی هیچ کسی اطلاعی نداشت. در نهایت با پلیس تماس گرفتند.
پلیس دانمارک
پلیس دانمارک تمامی دکانها و رستورانهای آن منطقه را برای یافتن والدین این اطفال جستجو کرد ولی هیچ نتیجه ای به دست نیاورد.  در نهایت بعد از ظهر روز یکشنبه٬ پلیس این اطفال را به یک سازمان حمایت از کودکان به نام Familiecenteret تحویل داد. اطفال یافت شده یک پسر ۲ و نیم ساله و یک دختر یک ساله می‌باشند.
پلیس دانمارک ابتدا فکر می کرد که شاید این اطفال مربوط به مهاجرین شرق اروپا باشند. اما استفاده از مترجمین به زبانهای مختلف مشخص کرد که این اطفال افغان هستند.
مشخص شدن افغان بودن این اطفال
تحقیقات پلیس پس از چند ساعت مشخص کرد که والدین این اطفال افغان می باشند.
پدر این اطفال قبلا درخواست پناهندگی در دانمارک داده بود ولی پاسخ منفی دریافت کرده و سازمان مهاجرت دانمارک از او خواسته بود تا کشور را ترک کند. پلیس اطلاعات زیادی از مادر این اطفال ندارد ولی معتقد است که مادر نیز اجازه اقامت در دانمارک را نداشته است.
در همین رابطه پلیس ۲ نفر را بازداشت کرد. یک مرد ۳۳ ساله و یک زن ۲۵ ساله که هر دو تابعیت افغانستان را دارند.
به گفته پلیس این مرد ۳۳ ساله عموی اطفال یافت شده می باشد و اقامت قانونی دانمارک را دارد. اما زن ۲۵ ساله اجازه اقامت نداشته و درخواست پناهندگی داده است. ساعاتی بعد پلیس یک زن ۵۴ ساله را هم بازداشت کرد که ادعا دارد مادر کلان این اطفال است٬ همه افراد بازداشت شده فعلا رها شده اند ولی همچنان مظنون به رها کردن اطفال در خیابان می باشند.

پلیس همچنان در حال تحقیقات بیشتر تا پیدا شدن والدین اطفال و کسی که مسئول رها کردن این اطفال در خیابان است. بررسی دوربینهای خیابان نشان می دهد که این اطفال توسط یک فرد بالغ در خیابان رها شده اند. همچنین پلیس دانمارک در حال بررسی DNA و اثر انگشت های روی کالسکه بچه است.
پلیس معتقد است که احتمالا پدر این اطفال از دانمارک خارج شده باشد.
ترجمه خبر : هانورگه

منابع:

https://www.nrk.no/urix/danmark_-faren-til-de-forlatte-barna-er-identifisert-1.14827298

https://www.tv2.no/nyheter/11075094/

Leave a Reply

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: