خانه / ناروی - نروژ / شکایت پناهجوی ایرانی « لیلا بیات » از سازمان نروژی UNE رد شد

شکایت پناهجوی ایرانی « لیلا بیات » از سازمان نروژی UNE رد شد

لیلا بیات، که بعد از پاسخ منفی و ترک خاک به درخواست پناهندگی اش از نروژ به ایران دیپورت شده بود٬ ادعا کرد که شلاق زده شده و تصاویر بدن شلاق خورده خود را در اینترنت پخش کرد.
بعد از نشر عمومی این تصاویر در رسانه های نروژی٬ لیلا بیات با استفاده از قانون الحاق خانواده به نروژ باز گشت!
لیلا بیات معتقد بود که سازمان UNE به دلیل رد کردن بازنگری درخواست پناهندگی او و دیپورتش به ایران مقصر است و از این سازمان شکایت کرد.
اما دادگاه نروژی این شکایت را رد کرد.
هدف لیلا بیات از این شکایت٬ محکوم کردن و جبران خسارت ناشی از این دیپورت و شلاق خوردن او میباشد.
بیات معتقد است که دولت نروژ با در پیش گرفتن سیاستهای سخت مهاجرتی٬ کنوانسیونهای حقوق بشری اروپا را زیر پا گذاشته است.
با وجود رد شدن این شکایت در دادگاه ایشان مجبور هستند که هزینه های این دادگاه که بالغ بر ۲۴۰ هزار کرون میشود را نیز متقبل شوند.
لیلا بیات رای دادگاه را غیر منصفانه دانسته و میخواهد که به دادگاه تجدید نظر شکایت کند.
لیلا بیات : من درخواست تجدید نظر به رای دادگاه میکنم و در نهایت به تمام جهان ثابت خواهم کرد که حقیقت را گفته ام!
 
لیلا بیات طی درخواست پناهندگی در ناروی ادعا کرده بود که به دلیل خوردن مشروبات الکلی به ۸۰ ضربه شلاق به دلیل تخطی از احکام شریعت در ایران محکوم شده است و به همین دلیل نمیتواند به ایران بازگردد.
سال ۲۰۰۷ سازمان مهاجرت ناروی درخواست پناهندگی او را منفی پاسخ میدهد و لیلا بیات درخواست بازنگری به سازمان UNE میدهد. اما این سازمان هم درخواست ایشان را رد کرده و محکوم به دیپورت میشوند.
پس از اخراج اجباری بیات به ایران٫ ایشان تصاویری از بدن شلاق خورده خود را در اینترنت پخش میکنند و ادعا میکنند که پس از دیپورت از نروژ طبق حکم شریعت شلاق خورده اند.
ایشان از طریق قانون الحاق پسرشان که در نروژ ساکن بود باز گردانده میشوند.
سازمان UNE مطمئن است که لیلا بیات دروغ گفته و حتی رئیس این سازمان برای ثابت کردن این دروغ به ایران سفر کرده بود.
حکم شلاق در ایران وجود دارد ولی این سازمان معتقد است که به احتمال بسیار زیاد شلاق خوردن بیات جعلی میباشد.
این سازمان در حکم خود هیچ تغییر نیاورده و لیلا بیات بدلیل الحاق توانسته به نروژ باز گردد!
 
Hanorge
 
https://www.tv2.no/nyheter/10258183/?fbclid=IwAR2TUFBtzb8o-ytiMXIuF_kjq0iHePWmpHMgd408s3-AYpQTx5urM9WH9tM

Check Also

مجتمع خدمات موتر و اتومبیل یک افغان مقام نخست را در ناروی کسب کرد

شبکه TV2 در یکی از پروگرامهای مستند خود با نام TV 2 HJELPER DEG به …

Leave a Reply

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: