خانه / ناروی - نروژ / اخبار / مهم – امکان تجدید نظر به رای منفی اداره مهاجرت ناروی برای پناهجویان افغانستان

مهم – امکان تجدید نظر به رای منفی اداره مهاجرت ناروی برای پناهجویان افغانستان

پناهجویان افغان که از تاریخ ۱. اکتبر ۲۰۱۶ تا تاریخ ۱. فبروری ۲۰۱۸ با پاسخ منفی اداره مهاجرت ناروی روبرو شده اند میتوانند دوباره درخواست پناهندگی خود را ارسال نمایند.

این تصمیم توسط پارلمان ناروی و پس از اعتراضات سازمانهای حقوق بشری گرفته شده است.
این قانون شامل پناهجویانی میشود که زیر سن به ناروی آمده و اقامت موقت تا تکمیل سن قانونی دریافت کرده بودند.

در صورتی که این پناهجویان اقامت کشور دیگر اروپا را دریافت کرده باشند از حق بررسی مجدد محروم میشوند.
برای دریافت فرمهای تجدید نظر بر لینکهای پایین کلیک نمایید!

 

فرم درخواست پناهندگی مجدد به زبان – فارسی دری

فرم درخواست پناهندگی مجدد به زبان – پشتو

فرم درخواست پناهندگی مجدد به زبان – ناروجی

فرم درخواست پناهندگی مجدد به زبان – انگلیسی

Check Also

اعتراضات در ناروی

هموطنان مقیم کشور ناروی! مناطق مرکزی افغانستان که از امن ترین نقاط افغانستان و از حامیان …

Leave a Reply

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: