خانه / دانمارک / اخبار دانمارک

اخبار دانمارک

اطفال رها شده افغان در دانمارک

دو طفل ۱ ساله و ۲ ساله افغان در یکی از خیابانهای شهر Århus دانمارک رها شده یافت شدند. چند جوان رهگذر ساعت 18:30 شنبه شب این اطفال را بدون والدین در کنار خیابان یافتند٬ یک پسر بچه حدود ۲ ساله و یک طفل یکساله در داخل کالسکه اطفال. یکی …

بیشتر بخوانید
error: Content is protected !!