خانه / هزاره ها / فرهنگ هزاره

فرهنگ هزاره

هزاره‌های استرالیا، فرصت‌ها و چالش‌ها

جواد خاوری – در سفری که به دعوت دوستان ساکن ملبورن در قاره باوقار استرالیا داشتم، از من خواسته شده بود که برداشت خود را از وضعیت هزاره‌های استرالیا بنوییسم. با اطاعت از این دستور، به عرض می‌رسانم که قضاوت در مورد یک جامعه یا بخشی آن، نیاز به تجربه‌ی‌ …

بیشتر بخوانید

دنبوره / دمبوره

دنبوره/ دمبوره:واژه‌ی دنبوره در اصل دنب‌بره است. به دلیل شباهت کاسه‌ی ساز دنبوره به دنبه بره، دنبوره نامیده شده است. در واژه‌ای که پس از واج “ن”، واج “ب” باشد، در گفتار نون تبدیل به “م” می‌شود مانند زنبور: زمبور، انبور: امبور، قنبر: قمبر و… که دنبوره تبدیل به دمبوره …

بیشتر بخوانید
error: Content is protected !!