خانه / استرالیا

استرالیا

قوانین پناهندگی استرالیا باعث دور افتادن مهاجرین از خانواده هایشان شده

هانورگه – قوانین پناهندگی استرالیا باعث دور افتادن مهاجرین از خانواده هایشان شده. حفیظ الله هزاره هم یکی از همین پناهجویان است که پس از حمله طالبان به روستایشان وطن را ترک گفت. او سالها در کویته پاکستان به کارگری پرداخت. اما پس از اینکه چند نفر از همسایه های …

بیشتر بخوانید
error: Content is protected !!