خانه / فرهنگی

فرهنگی

دنبوره / دمبوره

دنبوره/ دمبوره:واژه‌ی دنبوره در اصل دنب‌بره است. به دلیل شباهت کاسه‌ی ساز دنبوره به دنبه بره، دنبوره نامیده شده است. در واژه‌ای که پس از واج “ن”، واج “ب” باشد، در گفتار نون تبدیل به “م” می‌شود مانند زنبور: زمبور، انبور: امبور، قنبر: قمبر و… که دنبوره تبدیل به دمبوره …

بیشتر بخوانید
error: Content is protected !!