خانه / سویدن – سوئد

سویدن – سوئد

آیا وایکینگها مسلمان بودند؟ به تازگی کلمه الله و علی بر لباس وایکینگها کشف شده است

پژوهشگران سوئدی بر روی پارچه‌های باقیمانده از لباس وایکینگ ها کلمات عربی پیدا کرده‌اند. بر روی باقیمانده بعضی از لباس های ابریشمی وایکینگ ها که با آن به خاک سپرده شده‌اند، نام های “الله و علی” با نخ های ابریشمی و نقره ای دوخته شده است. کشف این کلمات پرسش …

بیشتر بخوانید
error: Content is protected !!